Aquarium | Duo Exhibition

אוצר: דן אורימיאן

הקוביה, ירושלים, 2021

התערוכה הזוגית אקווריום מפגישה בין עבודותיהן של האמניות דורון עובד ונועה שיזף, במיצב מבוסס צילומים ועבודות וידיאו, פרי דיאלוג מתמשך בין השתיים.

שיזף ועובד, צלמות־משוטטות, תרות אחר פיסות מציאות המצביעות על סימנים של חיים במקומות דוממים וריקים מאדם, עדות לפעילות אנושית שהתקיימה ונקטעה. כמו בלש אחרי מעשה, הן מלקטות באמצעות עדשת המצלמה ממצאים המשמשים כחלקי פאזל להרכבת עולם אלטרנטיבי, מרחב אנונימי שתחושת הזמן בו מתעתעת — העבר נראה עתידני, הזיכרונות מההווה.

עובד נודדת במחוזות עירוניים, צדה רגעי זוהר קלוש בעלי איכויות קולנועיות־סוריאליסטיות בתוך הבנאלי, היומיומי והמלוכלך. שיזף, ארכיאולוגית ימית בהכשרתה, נמשכת אל מרחבי המים והעולם המוצף השוכן תחתם, מזהה בהם זירה בראשיתית המאיימת לשוב באחרית הימים.

העולם הוא מעגל סגור ומפוקח: המצלם מצולם, המביט מובט. פנטזיית החופש מוגשת לנו אסתטית ופלקטית. כמו דגים באקווריום, נסתפק בחזיונות אשלייתיים של עומק ומרחב, כלואים בעולמנו הצר והמתוחם.

מאחורי הזגוגית גם גופים חיים נראים כמו תמונה דוממת, שטוחה. הזכוכית מונעת מגע, לא מאפשרת להריח, לטעום, לחוש, לשמוע. היא שומרת על המביט וגם על המובט. כך גם האוחז במצלמה — תמיד מתחבא מאחורי העדשה. רגיש מדי, העדשה חוצצת בינו .בין העולם. הצלם זורק רשתות קטנות לעבר המציאות, מנסה לתפוס משהו ממנה. רסיס חמקמק, מבריק, מפרפר בין ידיו